Tuyển dụng

Nhân viên Kinh Doanh /Retail Sales

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Solutions đang cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí GRAPHIC DESIGNER trong năm 2022 như sau.

Xem thêm

GRAPHIC DESIGNER

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Solutions đang cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí GRAPHIC DESIGNER trong năm 2022 như sau.

Xem thêm

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Solutions đang cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ trong năm 2022 như sau.

Xem thêm

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Solutions đang cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG trong năm 2022 như sau.

Xem thêm

back top