PROMOTION INFORMATION

TOP

pack_2

CHI TIẾT:

+ NC2111XW-3: Bồn cầu 1 khối.

+ NF10101C:  Vòi chậu rửa

+ NC2218W: Chậu rửa âm bàn

+ NF60201C-01: Thân sen tắm

+ ND2103C-1: Tay sen, gác sen và dây sen

+ ND9206C: Bộ xả nhấn chậu rửa

 

Giá: Liên hệ

pack_3

CHI TIẾT:

+ NC2139W-3: Bồn cầu 1 khối.

+ NF80201C: Vòi chậu rửa

+ NC2216W: Chậu rửa âm bàn

+ ND9206C: Bộ xả nhấn

+ NP7402C: Thanh treo bát sen

+ NP7022C: Bát sen tắm mưa

+ NFB80201C-2: Tay gạt điều khiển âm tường

+ ND2101C-4: Đầu chụp và gác sen, tay sen và dây sen

 

Giá: Liên hệ

pack_4

CHI TIẾT:

+ NC2111XW-3: Bồn cầu 1 khối.

+ NF10101C: Vòi chậu rửa

+ NC2214W-1: Chậu rửa treo tường

+ NCE02W: Chân chậu rửa treo

+ NF60201C-01: Thân sen tắm

+ ND2103C-1: Gác sen, dây sen, tay sen

+ ND9206C: Bộ xả nhấn chậu rửa

 

Giá: Liên hệ

pack_5

CHI TIẾT:

+ NC2111XW-3: Bồn cầu 1 khối.

+ NF10101C: Vòi chậu rửa

+ NC2259W-1: Chậu rửa âm bàn

+ NP7404C: Thanh treo bát sen

+ NP7011C: Bát sen tắm mưa

+ NFB80102C-2A: Tay gạt điều khiển âm tường

+ ND2103C-1: Gác sen, dây sen, tay sen

+ NP7717C: Đầu chụp dây sen

+ ND9206C: Bộ xả nhấn chậu rửa

 

Giá: Liên hệ

pack_6

CHI TIẾT:

+ NC2111XW-3: Bồn cầu 1 khối.

+ NF10101C-A: Vòi chậu rửa cao

+ NC2287W: Chậu rửa đặt bàn

+ NP7404C: Thanh treo bát sen

+ NP7011C: Bát sen tắm mưa

+ NFB80102C-2A: Tay gạt điều khiển âm tường

+ ND2103C-1: Gác sen, dây sen, tay sen

+ NP7717C: Đầu chụp dây sen

+ ND9206C: Bộ xả nhấn chậu rửa

 

Giá: Liên hệ

pack_7

CHI TIẾT:

+ NC2146UW-3TO: Bồn cầu 1 khối.

+ NF11313C: Vòi chậu rửa

+ NC2259W-1: Chậu rửa đặt bàn

+ NP7404C: Thanh treo bát sen

+ NP7011C: Bát sen tắm mưa

+ NFB80102C-2A: Tay gạt điều khiển âm tường

+ ND2103C-1: Gác sen, dây sen, tay sen

+ NP7717C: Đầu chụp dây sen

+ ND9206C: Bộ xả nhấn chậu rửa

 

Giá: Liên hệ

pack_8

CHI TIẾT:

+ NC2140UWTO: Bồn cầu treo tường

+ NCD01C: Khung treo bồn cầu

+ NF80201C: Vòi chậu rửa âm tường

+ NC2216W: Chậu rửa âm bàn

+ NP7402C: Thanh treo bát sen

+ NP7022C: Bát sen tắm mưa

+ NFB80201C-2: Tay gạt điều khiển âm tường

+ ND2101C-4: Đầu chụp và gác sen, tay sen và dây sen

 

Giá: Liên hệ

  •   NEED ADVICE?